top of page
גלית אקרמן ברש

7 דברים
שלא ידעתם על גלית אקרמן ברש

נוכחות היא המצב

שבו אנו מכווננים ומסוגלים

לבטא בחופשיות את המחשבות, הרגשות, הערכים והפוטנציאל האמיתיים שלנו.

נוכחות נובעת מהאמונה בסיפורים שלנו. כשאנחנו לא כנים – אנחנו מוליכים שולל את הזולת וגם את עצמנו

אני לא יודעת לשרוק

עד גיל מאוחר לא ידעתי לנפח בלונים ולקרוץ

סרבתי לטרמפ מעזר וייצמן כשהיה נשיא

בגיל 29 הייתי ברשימת הצעירים המבטיחים בגלובס

יש לי לול תרנגולות בבית

וכרם זיתים

בחתונה שלנו שכחו דבר אחד קטן ושולי. את החופה.

- איימי קאדי - 

1

2

3

4

5

6

7

אם בא לכם להכיר עוד קצת, אפשר לקרוא עלי גם באתר שלי

bottom of page